Minsko metropolitenas

 
  Statybos
istorija

 
XX amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigoje Minsko architektai sumanė įvesti Baltarusijos sostinėje naują miesto transporto priemonę - metropoliteną. Tačiau buvusioje Tarybų Sąjungoje veikė įstatymas, deklaruojantis, kad tik miestas-"milijonierius" turi teisę į ketvirtos transporto rūšies statybas. Ir tada BTSR sprendžia dirbtiniu būdu padidinti Minsko gyventojų skaičių - sudaro eilę lengvatų žmonėms, kurie norėtų iš kaimiškų vietovių persikelti į  sostinę. Ir 1975 metais Minske gimė 1000000 miestietis. 1976 metais "Minskprojekt" pradeda kūrti detalų statybos planą. Iš visų variantu tinkamiausiu pripažintas 8 stočių metro, kuris nusities po pagrindinio šalies prospekto. Trūko patvirtinti projektą TSSR "valdžios viršuose". 1976 metų gruodžio pabaigoje iš Maskvos atėjo atsakymas: Minske metropoliteną statyti!
  1977 m. gegužės 5 d. dabartinės "Čeli
uskincų parko" stoties vietoje prasidėjo pirmieji darbai geriausiose sovietmečių statybų tradicijose: daug raudonų plakatų, liepsningų kalbų apie pirmalaikį penktmetį ir t.t. O birželio 16 d. jau buvo įkaltas pirmas kalstas. Numatytas 5 statybų metams  metropolitenas buvo įvestas i ekspluataciją tik po 7 metų, nežiūrint į statybininkų stengiamasį atlikti darbus užplanuotu laiku. Darbai pasiskyrė tarp aštuonių sklypų - būsimųjų stočių vietų. Darbai prasidėjo laipsniškai po visą būsimą liniją, kurioje buvo daug sunkių vietų, pradėdant povandeninėmis upėmis, upe Svisloč ir geležinkelio šakomis. Statybininkai dažnai klido statant metro, tačiau apskritai procesas vyko sekmingai. Jau 1980 metais prasidėjo "Maskvos" stoties apdaila (pirmutinis pavadinimas - "Volgogrado" stotis). Minske pirmą kartą buvo pritaikytas revoliucinis statybos būdas - taip vadinama "siena grunte", kai pastatymas vyksta sparčiais tempais.
  1984 m. birželio 26 dieną pirmieji šalies asmenys nusileido į "Pergalės plento" stotį, kad pasivažinėti po pirmąją liniją nuo "Kultūros instituto" iki "Maskvos" stoties.
  Antras metropoliteno plėtros etapas atėjo 1987 metais. Tada pradėjo veikti stotis "Rytai". Suprojektuota per itin trumpą laikotarpį "Maskvos" linijos atkarpa parodė tikrąjį požeminių darbininkų heroizmą. Jie dirbo visą parą. Vienos stoties atidarymas padėjo daug lengviau pasiekti namus 100 tūkstančiams minskiečių.
  Antrosios linijos brėžiniai buvo paruošti jau 1981 metais, tačiau apie statybas net kalbų negalėjo būti: valstybė per daug pinigų išleisdavo pirmajai eilei pastatyti. Pagal projektą "Autogamyklos" linija (15 stotelių) turėjo surišti Gamyklų rajoną su Raudonojo Šilo tolimais slypais. 1984 metais linijos statybos pagaliau buvo pradėtos, o 1990 m. gruodžio 31-ąją traukiniai pirmą kartą pralėkė po naują metro atkarpą - nuo "Traktorių gamyklos" iki "Frunzės" stoties. 1995 m. liepos 3 d. pradėjo veikti "Jaunimo" ir "Puškino" stotys, o po dviejų metų, lapkričio 7 dieną dar dvi stotelės - "Autogamyklos" ir "Partizanų". "Mogiliovo" stoties pastatymas užėmė net septynerius metus, tačiau pirmą kartą šiai stotelei buvo sukūrti nauji standartai: platformos plotis padidėjo 5 metrais, o ilgis sumažėjo 50 metrais. Toks sprendimas leido neuždaryti virš stoties esančio Partizanų prospekto statybos metu. Rugsėjo 5 dieną stotį iškilmingai atidarė BR prezidentas. Pirmą kartą sumontuoti ir įėjimio paviljonai, kurie uždengia kopėčias nuo kritulių, o taip pat pastatyti du liftai invalidams.
  "Minskmetroprojekte" įvykdoma nauja darbo kryptis: tokių pat paviljonų statybos visose įėjimo į metropoliteną vietose ir pirmieji darbai vykdami "Jakubo Koloso plente".


  Metro šiandien

  Artimiausiose perspektyvose - "Sporto", "Kuncevšinos" ir "Akmeninio kalnelio" atidarymas 2005 metais. Trečiosios linijos statybų pradžia - apytikriai 2008 m. Nuo 2001 m. rugpjūčio prasidėjo dvejų pirmosios linijos stočių pastatymas ("Borisisovo trakto" ir "Uručjės"). Neseniai prasidėjo "Gruševkos" statybos. Tačiau reikia pažymėti, kad Minsko požemėninis transportas pergyvena ne pačius geriausius laikus, nors miesto Vykdymo komiteto dėka metro statybos tęsiasi.


  Perspektyvos

 
Perspektyvoje Minsko metropolitenas turi išaugti iki keturių linijų su persėdimo mazgais "Traktorių gamyklos", "Frunzės", "Mokslų akademijos" ir "Lenino plento" stotyse. Lieka svajoti apie tuos laikus, kai iš Žaliosios pievos į Serebrianką požeminiu traukiniu galėsime nuvažiouti per 20 minučių...


  Chronologija

  1977-02-04 - TSSR Ministrų Taryba priima nutarimą "Dėl metropoliteno statybų Minsko mieste".
  1977-05-03 - ištrauktas pirmas grunto kaušas "Čeliuskincų parko" stoties vietoje.
  1977-06-16 - pirmas kalstas "Čeliuskincų parko" stoties vietoje (ant jo buvo užrašas: "Duodi pirmą kalstą
!")
  1977-10-04 - prasidėjo pirmo tunelio (692 m. ilgio) nuo Čeliuskincų parko iki Volgogrado gatvės statyba.

  1980-11 - prasidėjo pirmo depo statyba.

  1981-11-06 - nutiesti pirmieji 50 metrų bėgių.

  1983-05-25 - nutiestas tunelis po Svisloč upės, tvarkomi pirmos linijos eskalatoriai.
  1983-11-23 - iš Mytišių atvyko pirmieji 9 vagonai būsimiesiems traukiniams.
 
  1984-01-13 - pirmas kalstas antrosios linijos statybose.
  1984-03-24 - pirmo Maskvos linijos traukinio bandomas reisas.
  1984-06-30 - pirmųjų aštuonių Minsko metropoliteno stočių atidarymas.

  1986-10-16 - pervežtas 1000000 keleivis.
  1986-12-31 - "Rytų" stoties atidarymas.

  1990-12-30 - antrosios linijos nuo "Frunzės" iki "Traktorių gamyklos" stoties atidarymas.

  1995-07-03 - "Puškino" ir "Jaunimo" stočių atidarymas.

  1997-11-07 - "Partizanų" ir "Autogamyklos" stočių atidarymas.

  1999-05-30 - įvyko baisiausia tragedija, susijusia su Minsko metropolitenu: susikimšimas "Nemigos" stotyje dėl stipraus lietaus su žaibu. Žuvo 53 žmonės, apie 300 stipriai sužaloti.

  2001-09-05 - "Mogiliovo" - 20-os Misko metropoliteno stoties atidarymas.

  2002-09-01 - nuo šios dienos pirmoje linijoje kursuoja penkių vagonų traukiniai.

  2003-06-05 - dar neatidaryta "Rakovo" stotis gavo "Sporto" pavadinimą.
 
 
  Metropoliteno stotys


 
Minsko metropoliteno linijų schema (~60 kb.)

Maskvos linija

Pastatymo metai

Stoties pavadinimas

Nuoroda į nuotrauką

1984 "Kultūros instituto" st.
1984 "Lenino plento" st.
1984 "Spalio" st.
1984 "Pergalės plento" st.
1984 "Jakubo Koloso plento" st.
1984 "Mokslų akademijos" st.
1984 "Čeliuskincų parko" st.
1984 "Maskvos" st.
1987 "Rytų" st.
     

 

 

 

Autogamyklos linija

Pastatymo metai

Stoties pavadinimas

Nuoroda į nuotrauką

1990 "Frunzės" st.
1990 "Nemigos" st.
1990 "Kupalos" st.
1990 "Gegužės 1-osios" st.
1990 "Proletarinė" st.
1990 "Traktorių gamyklos" st.
1995 "Jaunimo" st.
1995 "Puškino" st.
1997 "Partizanų" st.
1997 "Autogamyklos" st.

2001

"Mogiliovo" st.

2004. Informaciją paruošė Aleksandr Šajev (Visaginas, LT)
pagal Denis Blisch tinklapį

Используются технологии uCoz